top of page

Активности

За секого по нешто

Се погриживме во AquaBella Resort да има активности за сите возрасти и секакви интереси... во вода, на песок, на трева и во воздух.

water icon.png
earth icon.png
air icon.png
water park icon.png

Water Park

Активности Water Park
bela sports icon.png

Bella Sports

Активности Bella Sports
bela kida icon.png

Bella Kids

Активности Bella Kid
bela target icon.png

Bella Target